Tisknout stránku
maedchen autobahn

Publicita na úrovni projektu

Aktuálně: upravená loga EU-ERDF jsou k dispozici.

Publicita projektu je postavena na těchto zásadách:

  1. je třeba poukázat na to, že se na projektu finančně podílí Evropské společenství (ERDF-Evropský fond pro regionální rozvoj),
  2. je třeba vhodnou formou informovat o tom, jakých výsledků se docílilo a jak projekt přispěl k trvalému rozvoji společného pohraničí.

Kooperační partneři musí naplánovat vhodná informační a propagační opatření včetně příslušného rozpočtu, jak projekt a jeho výsledky budou prezentovat veřejnosti. Informační a propagační povinnost na úrovni projektu je zakotvena v prováděcím nařízení Komise (ES) č.1828/2006 z 8. prosince 2006 v odstavci 1.

Informační a propagační opatření musejí obsahovat následující symboly:

  1. symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I nařízení (ES) č. 1828/2006 a odkaz na Evropskou unii "Evropská unie"
  2. odkaz na ERDF: "Evropský fond pro regionální rozvoj"
  3. odkaz na přínos intervence Společenství za použití následujícího znění: "Investice do vaší budoucnosti".

Pokud jde o malé propagační předměty, body 2. a 3. se nepoužijí. Logo Programu Cíl 3 se doporučuje.

Logo Evropské unie s odkazem na EU, Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) na přínos společenství a logo Programu Cíle 3 naleznete ke stažení vpravo nahoře.

Další informace naleznete v návodu k publikačním opatřením (aktualizace 18.07.2011).

Logo ERDF velké

jpg

eps

Logo ERDF malé

jpg

eps

Logo ERDF černo-bílé

jpg

 

Logo EU pro malé předměty - velké provedení

jpg

eps

Logo EU pro malé předměty - malé provedení

jpg

eps

Logo Programu Cíle 3/Ziel 3
Česká republika - Svobodný stát Sasko v

jpg

 

Logo Cíle 3 - v různých formátech

zip